Aktivity žiakov 2016/2017

Mikuláš v škole

Ako každý rok, tak aj tento sme my, deviataci, pripravovali pre ostatných žiakov našej školy "Mikuláša". Snažili sme sa priebeh chodenia po škole a rozdávania balíčkov plných sladkých pochutín trochu obzvlášniť a odlíšiť sa  od programov predchádzajúcich deviatakov. Samozrejme, nebola to nejaká veľká zmena až na to, že sme mali dvoch čertov a dvoch anjelov a šikovným deťom sme rozdávali za splnenie špeciálnych príkladov alebo otázok od Mikuláša bonusové prekvapenia. Myslím si, že najmä deti na prvom stupni boli zo sladkej odmeny, ale aj Mikuláša a jeho  pomocníkov nadšené, a že balíčkami nepohrdli ani starší žiaci. Deň sme si užili aj my v pozícii anjelov a čertov, a myslím, že to bol skvelý deň ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov.

Soňa Hrašnová, IX. roč.

Celý článok

Vianočné tvorivé dielne

Dňa 2.12.2016  žiaci VII. až IX. ročníka zorganizovali prvý ročník Vianočných tvorivých dielní. Detičky zo školského klubu si prišli do našich tried vyrobiť vianočné dekorácie.

Tvorivé dielne sa konali od 13:30 do 15:00 hod. Na naladenie vianočnej atmosféry sa v triedach púšťali vianočne piesne. 

9. ročník vyrábal s deťmi obálky s vianočnými motívmi a s dobrou náladou ich potom vyprevádzali do nižších ročníkov. V 8. triede sa žiaci zabávali vyrábaním obojstranných snehuliakov alebo vianočných stromčekov na špajdliach. A nakoniec si 7. trieda pripravila pre deti sobov vytvorených z toaletného kotúča. 

Deti odchádzali domov so širokými úsmevmi a plnými rukami vlastnoručne vyrobených výrobkov. A my, starší žiaci, s pocitom dobre vykonanej práce a s obrovskou únavou. Dúfame, že týmto dňom sme započali históriu vianočných tvorivých dielní na našej škole.

Barbora Ľudrovanová a Klára Tomlyová, VIII. ročník

Celý článok