Krúžky 2013/2014

V školskom roku 2013/2014 môžu deti navštevovať 3 krúžky: 

Anglický jazyk každý utorok, učiteľka Mgr. Ľubica Mandáková,

 Tanečný krúžok každú stredu, tréner  Martin Sianta

Náboženská výchova každý piatok, katechétka Bc. Katarína Kočanová.