Výsledky celoslovenských testovaní v školskom roku 2016/2017

Testovanie 5-2016

Výsledková listina z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v šk. roku 2016/2017:    
Základné údaje / Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 29 29
Maximálny počet bodov v texte 30 30
Priemerný počet bodov školy 19,7 21,6
Priemerný počet bodov v rámci SR 18,7 18,9
     
Priemerná úspešnosť školy (v %) 65,5 72,1
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) 62,3 63,1
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) 3,2 9,0

 

Testovanie 9-2016

Výsledková listina z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v šk. roku 2016/2017:    
Základné údaje / Predmety MAT SJL
Počet testovaných žiakov školy 12 12
Maximálny počet bodov v texte    
Priemerný počet bodov školy    
Priemerný počet bodov v rámci SR    
     
Priemerná úspešnosť školy (v %) 69,2 63,0
Priemerná úspešnosť v SR - národný priemer (v %) 56,4 61,2
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru (v %) 12,8 1,8

 

KOMPARO 2016/2017 - testovanie žiakov 8. ročníka

Celkové výsledky žiakov triedy v teste z matematiky %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 69,4
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 60,0
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 9,4
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo slovenského jazyka %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 60,4
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 54,0
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 6,4
Celkové výsledky žiakov triedy v teste z dejpisu %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 48,0
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 46,2
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 1,8
Celkové výsledky žiakov triedy v teste z fyziky %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 63,7
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 54,9
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 8,8
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo všeobecných šdudijných predpokladov %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 73,8
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 61,4
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 12,4

 

KOMPARO 2016/2017 - testovanie žiakov 9. ročníka

Celkové výsledky žiakov triedy v teste z matematiky %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 80,5
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 59,7
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru 20,8
Celkové výsledky žiakov triedy v teste zo slovenského jazyka %
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov tejto triedy 58,4
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 59,9
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru -1,5