Environmentálna výchova 2016/2017

Aktivity ku Dňu Zeme

22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Počasie nám však v tomto roku neprialo a my sme boli nútení aktivity ku Dňu Zeme preložiť až na máj. Tentokrát už slniečko nesklamalo a my sme sa mohli plnohodnotne venovať prehliadke dravých vtákov, čisteniu obce a areálu školy a sadeniu letných kvetov. 

Mgr. Martina Neuová

 

Celý článok

Jesenný zber odpadového papiera

Október bol opäť na našej škole mesiacom zberu odpadového papiera. Niektorí žiaci nazbierali viac, iní menej. Najlepšími zberačmi sa stali žiaci 5.B triedy, ktorí nazbierali v priemere na žiaka až 101,69 kg odpadového papiera. Za svoj výkon si zaslúžili sladkú odmenu.

Najlepšia trieda
Umiestnenie Trieda kg/žiak
1. 5.B 105,69 kg
2. 6. 90,67 kg
3. 5.A 66,87 kg
4. 4. 63,86 kg
5. 3. 63,32 kg
6. 2. 49,69 kg
7. 7. 42,87 kg
8. 8. 37,64 kg
9. 1. 34,29 kg
10. 9. 17,58 kg
Najlepší zberači
Meno Počet kg Trieda
Brezina Alex 925 kg 5.B
Adamcová Veronika 502 kg 4.
Trnavská Lucia 363 kg 3.
Sedláková Romana 311 kg 3. 
Drobný Tomáš 306 kg 6.
Gašparovičová Sophia 221 kg 5.B
Koniar Peter 220 kg 6.
Čontofalská Ella 201 kg 2.
Ohrablová Patrícia 156 kg 6.
Pinkas Patrik 153 kg 5.B

 

Celý článok

Kam putuje odpad?

V utorok 22. novembra 2016 sa žiaci I. a II. oddelenia školského klubu zúčastnili na besede s názvom Putovanie odpadu. Žiaci sa hravou formou dozvedeli, aké druhy odpadov produkuje každá domácnosť, ako triediť odpad, do akých kontajnerov, ktoré smeti patria a ako ich znížiť pomocou triedenia a recyklácie. Zbieranie a triedenie odpadu si mohli vyskúšať formou hry priamo v triede. Bližšie sa pozreli na odpady z plastu a spoločne zistili, že ich vieme využiť aj inak, ako len hodiť do koša.

Mgr. Ľ. Súkenníková

Celý článok

Exkurzia v spaľovni odpadu OLO v Bratislave

Žiaci III. a IV. ročníka, 10. októbra 2016, navštívili spaľovňu odpadu OLO v Bratislave. Hlavným cieľom exkurzie bolo predstaviť všetko podstatné, čo súvisí s odpadovým hospodárstvom a žiakov tak viesť k triedeniu a správnemu nakladaniu s odpadom. Žiaci sa bližšie pozreli na spaľovňu ako takú, čo sa tam deje s odpadom, akým spôsobom je s ním nakladané. Žiaci mohli vidieť triediace linky na papier a plasty a čo sa do 30-metrového spaľovacieho kotla dostane ako prvé. 

Mgr. Ľ. Súkenníková

Celý článok