Krúžky 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 vedie 
  • Mgr. Petra Blažková pravidelne v utorok krúžok anglického jazyka,
  • lektor Martin Sianta pravidelne v stredu tanečný krúžok.