Environmentálna výchova 2018/2019

Aktivity ku Dňu Zeme

22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme a s ním aj negatívny vplyv činností človeka na životné prostredie. Keďže  citlivo vnímame potrebu ochrany prírody, pripravili sme si spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka pri tejto príležitosti niekoľko jednoduchých úloh pre našich mladších žiakov. Po ich splnení dostal každý žiak odmenu v podobe kvietka, zasadením ktorého mohol sám prispieť k skrášleniu svojho životného prostredia doma alebo v škole. 

Mgr. Martina Neuová

Celý článok

Exkurzia do elektrárne v Piešťanoch

Elektráreň Piešťany ponúka pestrý program vzdelávacích programov v oblasti ekológie, trvaloudržateľného rozvoja, využívania prírodných  zdrojov a energií, popularizácie fyziky a prírodných vied. Dňa 6. marca žiaci 7. 8. a 9. ročníka absolvovali komentovanú prehliadku industriálnej pamiatky, počas ktorej si vypočuli zaujímavosti o vzniku, fungovaní a zániku obecnej dieslovej elektrárne.

Jednotlivé ročníky absolvovali tieto vzdelávacie programy:

Osvieť si svoj dom – 9. ročník – žiaci si zábavným a kreatívnym spôsobom vytvorili elektrické obvody s využitím batérií, LED diód a rozsvietili dom vytvorený z kartónov. Zoznámili sa s paralelným a sériovým zapojením elektrických obvodov a s jednoduchým spínačom.

Ako oklamať svoje zmysly – 8. ročník – nazreli do tvorby hologramov, boli vystavení rôznym podnetom a klamom, ktoré preverili ich úsudok.

Energia v súvislostiach – 7. ročník – žiaci sa oboznámili s rôznymi spôsobmi šetrenia energie a ako súvisia naše každodenné činnosti so stavom životného prostredia vo svete.

Mgr. P. Haladová

 

Celý článok