Záujmové útvary pracujúce v šk. roku 2011/2012

 

Názov ZÚ Lektor Kedy Veková skupina
Klub druhákov Mgr. M. Palová utorok II. trieda
Výtvarný krúžok Mgr. L. Cibíková utorok III.-IV. trieda
Športové hry Mgr. A. Belková utorok V.-VI. trieda
Šikovné ruky Mgr. Z. Cíbiková utorok V.-VI. trieda
Turistický krúžok I Mgr. P. Varga 1 x mesačne V.-VII.trieda
Turistický krúžok II Mgr. P. Varga 1 x mesačne VIII. trieda
Matematika Mgr. V. Kováčová štvrtok IX. trieda

späť na Záujmové útvary