Aktivity 2012/2013

Rozlúčka s materskou školou

Spoločné stretnutie pri príležitosti ukončenia školského roka sa konalo v pondelok 17. júna o 16. hodine. Deti z každej triedy predviedli krátke vystúpenie a rozlúčili sme sa s deťmi, ktoré idú od septembra do 1. ročníka základnej školy. Budúci prváci dostali Osvedčenie o ukončení predprimárneho vzdelávania a na pamiatku z materskej školy knihu. Želáme im príjemné prázdniny a veľa úspechov v 1. triede ZŠ. 

Viac foto

Celý článok

Návšteva u prvákov

V piatok 7. júna zavítali predškoláci z MŠ na tretiu vyučovaciu hodinu do prváckej triedy. Prváci im predviedli ako dobre za jeden školský rok zvládli čítanie, písanie i počítanie. Škôlkári si vyskúšali ako sa sedí v školských laviciach a pani učiteľka im vysvetlila, čo všetko sa budú v prvej triede základnej školy učiť. Deti pripravili žiakom darčeky – záložky do knihy. Od prvákov dostali čokoládky. Škôlkárom sa v prváckej triede páčilo a všetci sa tešia na september.

Viac foto

Celý článok

Deň detí

Plánovanú turistickú vychádzku do chotára nám prekazilo zlé počasie a museli sme zostať vo vnútri. Hneď ráno nás prekvapil pán starosta a potešil nás sladkosťami, ktoré deťom priniesol k ich sviatku. Radosť a zábavu sme si urobili súťažami šikovnosti detí v našej telocvični.

Viac foto

Celý článok

Návšteva knižnice

Pri príležitosti Mesiaca knihy sme s deťmi navštívili Obecnú knižnicu. Knihovníčka, pani Heregová, oboznámila deti s priestormi a fungovaním knižnice, doporučila im vhodnú literatúru a deti dostali aj malý darček – lízanku. Určite sú medzi škôlkarmi budúci čitatelia a návštevníci knižnice. 

Viac foto

Celý článok