Súťaže a predmetové olympiády

Predmetové olympiády sú organizované formou postupovej súťaže a patria k dobrovoľnej vzdelávacej záujmovej činnosti žiakov. Ide o spôsob práce s talentovanými deťmi a mládežou.
Základná škola s materskou školou Hrnčiarovce nad Parnou dlhodobo pracuje s nadanými deťmi a aktívne sa zapája do rôznych olympiád a súťaží v závislosti od ich aktuálnej ponuky a záujmu žiakov.