LIENKY

 

Školský rok 2017-2018
   
Učiteľky: Marcela Hrušovská
  Dana Moravčíková - triedna učiteľka
   
1. Višňovská Nina
2. Bachratá Patrícia
3. Halmo Nikolaj
4. Fodor Marián
5. Hanzlíčková Angelika
6. Matula Jozef
7. Ondas Tobias
8. Rácz Kevin
9. Neščák Adrián
10. Stanková Hana
11. Horváth Patrik
12. Kittová Sára
13. Kmeťová Nela
14. Bachratá Michaela
15. Pápayová Nina
16. Horváth Sofia

späť na Triedy