VČIELKY

 
 
Učiteľky:  Adriana Hirnerová
  Beáta Prodajová
   
1. Kankara Alexander
2. Nguyen Huu Bao Chau
3. Trulíková Emma
4. Bachratá Laura
5. Slobodníková Simona
6. Hacherová Tamara
7. Dominová Lucia
8. Čepelová Vanessa
9. Bako Peter
10. Horník Damian
11. Lackovičová Veronika
12. Halmo Zara
13. Šesták Kristián
14. Žák Oliver
15. Ondrejičková Sára
16. Sabela Jakub
17. Nádaská Eliška
18. Kastlerová Michaela
19. Matula Samuel
20. Čambál Adam
21. Rubaninský Tomáš
22. Neščák Eduard
23. Prelovská Nela

späť na Triedy