VČIELKY

 
Školský rok 2017-2018
   
Učiteľky: Mgr. Klaudia Klasovská - triedna učiteľka
  Alena Šturdíková
   
1. Herceg David
2. Vu Minh Khang
3. Tanko Damián
4. Hrašna Filip
5. Blaško Adam
6. Grell Matej
7. Grellová Lujza
8. Singh Sebastian
9. Klanica Róbert
10. Danielová Emma
11. Susková Adela
12. Bartoš Damian
13. Tománková Diana E.
14. Plank Matúš
15. Danišovičová Katarína
16. Galbavá Emma
17. Rapant Martin
18. Šmičková Sabína
19. Slobodníková Diana
20. Barlík Samuel
21. Čambálová Ivana

späť na Triedy