Bee-bot

Ukážka vzdelávacích aktivít s využitím digitálnych technológií - edukačné aktivity s programovateľnou hračkou Bee-bot.

 

Viac foto