Deň Zeme

Deň Zeme sme si v tomto školskom roku pripomenuli v pondelok 23. apríla. Najskôr sme sa zúčastnili výchovného koncertu s názvom Živá voda, ktorý nám pripravila umelecká agentúra Amos. Po výchovnom koncerte sa mladší žiaci zúčastnili súťaží, ktoré sme si pre nich pripravili v spolupráci so staršími žiakmi. Pri jednotlivých stanovištiach určovali rastliny, živočíchy, triedili správne odpad, prípadne rozhodovali, čo patrí alebo nepatrí do kompostu. Niektoré úlohy boli jednoduché, nad inými sa museli zamyslieť. Pri všetkom im pomáhali starší žiaci, ktorí ich úlohami ochotne a priateľsky sprevádzali. Za správne zodpovedanie všetkých desiatich úloh dostali dvojice žiakov pochvalu a sladkú odmenu. Akcia sa nám páčila a ostáva nám len veriť, že v budúcom školskom roku nám bude naklonené aj počasie.

Mgr. Martina Neuová