Exkurzia do Martina

Mesto Martin sa stalo už v minulosti centrom národnej kultúry Slovákov,  práve preto tu bol cieľ našej celodennej  literárno-historickej exkurzie, ktorú sme absolvovali 31.5.2018. Najskôr sme navštívili najstaršiu kultúrnu ustanovizeň Slovákov- Maticu slovenskú. Oboznámili sme s jej históriou, najvýznamnejšími osobnosťami ako aj s úlohami, ktoré plní v súčasnosti. Prezreli sme si aj malé námestíčko- Memorandové námestie. Tu pred evanjelickým kostolom a evanjelickou školou  sa 6. a 7. júla 1861 konalo Memorandové zhromaždenie slovenského národa. V autentických, pôvodne zariadených priestoroch domu, ktorý postavil známy slovenský spisovateľ a publicista Jozef Cíger Hronský sme spoznali jeho zaujímavý život a dielo. Dejinami slovenského písomníctva a literatúry od najstarších čias nás previedla pani sprievodkyňa v Literárnom múzeu. Naše putovanie mestom Martin sme ukončili na Národnom cintoríne, ktorý je miestom posledného odpočinku mnohých významných osobností slovenského života.

Mgr. Eva Milučká