Gaštankovia

Deti z druhej triedy v edukačnej aktivite na školskom dvore  aplikovali získané poznatky o ľudskom tele pri zobrazovaní postavy Gaštankov. Na zostavovanie plošných a priestorových foriem použili nazbierané jesenné prírodniny: gaštany, šípky, listy.