Klokan

19.3.2019 sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej, najväčšej matematickej súťaže KLOKAN. V minulom roku bolo do tejto súťaže zapojených 6 milónov detí zo 65 krajín. Zo Slovenska riešilo klokanovské testy 64 tisíc detí. Sme radi, že v tomto roku sa takmer tretina žiakov našej školy zapojila do klokanovskej medzinárodnej rodiny. Uvidíme, kde sa umiestnia v porovnaní so svojími rovesníkmi z rôznych krajín sveta. Netrpezlivo čakáme na výsledky, o ktorých vás budeme informovať v priebehu apríla.

Mgr. Martina Zápražná