Matematická súťaž Max

MAKS - matika s vtipom je celoročná súťaž, v ktorej využiješ viac zdravý rozum ako vzorce a poučky. Netradičné zaujímavé úlohy prebudia zvedavosť aj u tých, ktorí často odolávajú "školskej" matematike. Mnohí s prekvapením zistia, že zdolávanie (nielen) matematických problémov prináša radosť a uspokojenie. MAKS nehľadá iba matematické talenty. Je určený všetkým, ktorí si chcú trénovať myslenie a zažiť radosť z objavu a úspechu. 

Do tejto osemkolovej celoročnej zaujímavej súťaže bolo zapojených 20 žiakov našej školy. Oni sami vedia, že okrem rozvoja kreativity a logického myslenia sme sa popasovali s vytrvalosťou a tiež s dodržaním termínu na odoslanie správnych odpovedí. :-)

Všetkým vytrvalcom blahoželáme a tešíme sa z ich úspechov. Najviac úspešná bola Lea Pestún, ktorá vo svojej ôsmackej kategórii bola na 1. mieste v kraji a 1.- 16. mieste v SR. V kategórii piatakov sa najviac darilo dvojici Jakub Lovecký a Marek Tlčík, ktorí sa umiestnili na 3. mieste v kraji a 36.- 38. mieste v SR. Šiestaci bojovali až do posledného kola a najúspešnejšou šiestačkou bola Nina Reháková. Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť v priloženej tabuľke.

Mgr. Martina Zápražná