Návšteva v MŠ Zeleneč

Návšteva našich detí v MŠ Zeleneč pri príležitosti Dňa materských škôl.