On-line informatická súťaž iBobor

Od 8. do 10. novembra 2017 prebiehala pod vedením pani učiteľky Neuovej na našej škole on-line informatická súťaž iBobor. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. až 9. ročníka, ktorí boli podľa veku rozdelení do štyroch kategórii. Pokojné a ničím nerušené prostredie pri riešení úloh žiakom zo všetkých síl zabezpečovali pani učiteľky, ktoré ich vyučujú informatiku.

  

Úspešnými riešiteľmi súťaže iBobor v školskom roku 2017/2018 sú

v kategórii DrobciJakub Žák, Lukáš Rapant, Erik Moncman, Jakub Haršány

v kategórii BobríciJakub Lovecký, Kristína Kolesová, Veronika Vladovičová, Samuel Halada

v kategórii Benjamíni: Timotej Kováč, Silvester Marko, Patrícia Ohrablová

v kategórii Kadeti: Nela Hlavatová, Filip Pažitný, Martin Pápay, Radoslava Dzurková, Ema Skalková, Timotej Vraník, Nina Gajdošíková.