Plavecký výcvik

V mesiaci máj absolvovali žiaci 2.- 4. ročníka základný plavecký výcvik. Každý štvrtok počas vyučovania sme navštevovali plaváreň STU v Trnave. V priebehu desiatich hodín mali žiaci možnosť pod vedením inštruktora eliminovať strach z vody, naučiť sa plávať, prípadne zdokonaliť už čiastočné plavecké schopnosti. Na konci výcviku mohli žiaci preukázať svoje plavecké schopnosti a získať certifikát o plaveckých pokrokoch, ktorým obhájili úspešné absolvovanie plaveckého výcviku.

Mgr. Irena Ondrejičková, Mgr. Katarína Debnárová