Program ALF a testy EDUPAGE

Na vyučovacích hodinách využívame prácu s programom ALF a testami na stránke EDUPAGE. Pre uľahčenie práce učiteľov sa môže žiak počas vyučovacej hodiny prihlásť cez nasledujúci link:

Prihlasovanie žiakov do programu ALF

Prihlasovanie žiakov do programu TESTY EDUPAGE