Základná a materská škola dnes

Z dôvodu realizácie zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce, mestá a VÚC, prešla naša materská škola pod právny subjekt Základná škola v Hrnčiarovciach nad Parnou, Kostolná 28, s účinnosťou od 01. júla 2002 s novým názvom

Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou.

Vyučovanie v súčasnosti prebieha v oboch budovách.

Žiaci 1. stupňa sa učia v budove A, ktorej prízemná časť slúži od poludňajších hodín potrebám Školského klubu. V jej prízemí sa  nachádza aj obecná knižnica.

Na poschodí budovy A sú situované triedy materskej školy.

Pobyt vonku spríjemňuje 'škôlkárom' pekné drevené ihrisko.    

Vyučovanie žiakov 2. stupňa prebieha v budove B. 

Príjemné prostredie školy poskytuje v prípade pekného počasia priestor pre vyučovanie 'pod holým nebom'.

Žiaci 1. aj 2. stupňa majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni.