IX. trieda

Číslo Meno žiaka
1. Černá Barbora
2. Dzurková Radoslava
3. Kúdela František
4. Majerník Tomáš
5. Majerníková Nina
6. Pažitný Filip
7. Pápay Martin
8. Pinkasová Emma
9. Štefanovičová Nela
10. Tomlyová Klára
11. Vraník Timotej
   
Triedna učiteľka: Mgr. Veronika Kováčová

 

späť na Triedy