IX. trieda 2016/2017

Číslo Meno žiaka
1. Hrašnová Soňa
2. Kopecký Tomáš
3. Kuchar Martin
4. Lipovský Radovan
5. Lukačovič Ivo
6. Moncman Samuel
7. Rusnák Sebastián
8. Sládek Martin
9. Uhlík Sebastián
10. Uhlíková Laura
11. Vu Minh Anh
12. Záhončíková Barbora
   
Triedna učiteľka: Mgr. Alena Susková

    

späť na Triedy