IX. trieda 2015/2016

Číslo Meno žiaka
1. Ádi Viliam 
2. Benkovská Michaela
3. Benkovská Patrícia
4. Červenka Matúš
5. Floriš Daniel
6. Hrašna Erik
7. Hurajtová Martina
8. Iuricecová Simona
9. Kováč Samuel
10. Masaryk Kristián
11. Nádašská Martina
12. Pekarová Alexandra Karin
13. Polášek Matej
14. Tomlyová Barbora
   
Triedna učiteľka: Mgr. Veronika Kováčová

 

 späť na Triedy             zoznam v pdf