IX. trieda 2014/2015

Číslo Meno žiaka
1. Bachratá Zuzana
2. Brezina Roman
3. Danišová Mária
4. Dömenyová Diana
5. Dubovská Vanessa
6. Hoghová Sophia
7. Holíková Simona
8. Horváthová Katarína
9. Hrašna Marek
10. Hrehušová Barbora
11. Hutár Viktor
12. Jakabovičová Simona
13. Kurčíková Sofia
14. Kurková Kristína
15. Le Van Hung
16. Lukačovič Marcel
17. Melicherová Barbora
18. Moncmanová Miroslava
19. Rapant Erik
20. Skalka Tomáš
21. Šimončičová Lucia
22. Široká Kristína
23. Trubač Daniel
24. Uhlík Kristián
25. Vadovič Sebastián
26. Valachová Zuzana
   
Triedny učiteľ: Mgr. Michal Páleník

 

späť na Triedy               zoznam v pdf