IV. trieda

 
Číslo Meno žiaka
1. Gubrická Dominika
2. Hornáková Dominika
3. Hrašnová Natália
4. Kolesová Kristína
5. Kúdela Marek
6. Labaničová Eva
7. Libich Oliver
8. Marková Lea
9. Petrášová Ella
10. Pilátová Natália
11. Rubaninský Filip
12. Sedláková Romana
13. Starečková Michaela
14. Surový Peter
15. Svetová Sára
16. Trnavská Lucia
17. Urminská Michaela
18. Valentová Katarína
19. Vančo Samuel
   
Triedna učiteľka: Mgr. Irena Ondrejičková


 späť na Triedy