Novinky v ZŠ

Klenoty Slovenska

V pondelok 29.4.2019 našu školu navštívila divadelno-šermiarska kumpánia Trés Companeros so svojím historicky ladeným náučným príbehom o slovenských skvostoch  s názvom Klenoty Slovenska. Hlavní hrdinovia predstavenia nás previedli významnými slovenskými dejinami – Slovania, turecké...
Celý článok

Aktivity ku Dňu Zeme

22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme a s ním aj negatívny vplyv činností človeka na životné prostredie. Keďže  citlivo vnímame potrebu ochrany prírody, pripravili sme si spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka pri tejto príležitosti niekoľko jednoduchých úloh pre našich mladších žiakov. Po...
Celý článok

Exkurzia do Nitry

Po stopách našich predkov sa vydali siedmaci dňa 25. 4. 2019 do starobylej Nitry, aby hľadali stratený poklad Nitrianskeho hradu. Pri pátraní ich čakali rôzne úlohy, ktoré vyplývali z rozprávania pani sprievodkyne. Svoje putovanie začali pri soche Pribinu, ktorý bol najstarším historicky...
Celý článok

Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

Dňa 17.4. sa na ZŠ v Drahovciach uskutočnilo krajské kolo rétorickej súťaže Štúrove a Hollého rétorické Drahovce. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Našu školu reprezentovali Mária Valentová zo VI. ročníka a Marcela Čmehýlová z VIII. ročníka.  Úlohou Márie bolo...
Celý článok

Marec - mesiac kníh

V rámci mesiaca kníh prebehlo na našej škole viacero podujatí spojených s knihami a čítaním. Deň čítania Celá škola, teda žiaci I. aj II. stupňa sa so všetkými vyučujúcimi zapojila do akcie s názvom Deň čítania. Na každej vyučovacej hodine sa žiaci stretli s knihou...
Celý článok

Okresné kolo Pytagoriády

 Dňa 26. a 27.3.2019 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády na ZŠ Atómova v Trnave. Našu školu reprezentovali Jakub Rubaninský, Jakub Haršány, Filip Rubaninský, Marek Tlčík, Samuel Veselý, Silvester Marko. Tento rok sa úspešným riešiteľom stal Jakub Rubaninský. I keď sa...
Celý článok

Korčuľovanie

Deň 12. 3. 2019 žiaci 1. – 4. ročníka venovali zimnému športu – korčuľovaniu na ľade v Mestskom zimnom štadióne v Trnave. Niektorí stáli na korčuliach po prvýkrát. Iní boli už ostrieľaní korčuliari. Pridal sa k nám jeden z oteckov, pán Šilhár, aktívny tréner, ktorý niektorým pomáhal...
Celý článok

Beseda Biela pastelka

Dňa 12.3.2019 sa na našej škole uskutočnila beseda Biela pastelka. Na besede sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácii o živote slabozrakých a nevidiacich ľudí na Slovensku. Milé pani pracovníčky z Únie nevidiacich nám demonštrovali kompenzačné pomôcky, ktoré sme si mali možnosť...
Celý článok

Exkurzia do elektrárne v Piešťanoch

Elektráreň Piešťany ponúka pestrý program vzdelávacích programov v oblasti ekológie, trvaloudržateľného rozvoja, využívania prírodných  zdrojov a energií, popularizácie fyziky a prírodných vied. Dňa 6. marca žiaci 7. 8. a 9. ročníka absolvovali komentovanú prehliadku...
Celý článok

Anglicko - slovenská divadelná rozprávka Pinocchio

Dňa 04.03.2019 sa v našej našom kultúrnom dome v Hrnčiarovciach nad Parnou odohrala činoherná anglicko - slovenská divadelná rozprávka Pinocchio, ktorá bola koncipovaná ako učebná pomôcka pre žiakov ZŠ. Jazyková úroveň predstavenia bola nastavená tak, aby diváci úspešne zdolali výzvu, ktorou...
Celý článok