Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou hľadá na obsadenie voľného pracovného miesta 

učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie

Nástupný plat od 690 eur. Mzda bude vypočítaná po zaradení zamestnanca do platovej triedy, započítaní praxe, kreditového príplatku a príplatku za triednictvo.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ: 033 5548 489, 0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Vynášanie Moreny

Morena, Morena, kde si prebývala?..... Starodávne zvyky našich predkov sme si pripomenuli vynášaním Moreny.
Celý článok

Vianočný večierok

Pri príležitosti Vianočných sviatkov a blížiaceho sa konca roka 2017 sa 20. decembra konalo spoločenské stretnutie s rodičmi a deťmi. Rodičia pripravili deťom darčeky pod vianočný stromček a občerstvenie. Deti sa tešili z darčekov a spoločných hier s rodičmi.
Celý článok

Novinky v ZŠ

Vianočná besiedka

Žiaci VI. a VIII. ročníka pod vedením Mgr. O. Markovej nám svojím milým programom pripomenuli, že Vianoce sú už naozaj predo dvermi. Viac
Celý článok

Zber papiera

V novembri sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Najusilovnejšími zberačmi boli žiaci IV. triedy, ktorí v zbere papiera získali 1. miesto. Viac
Celý článok

Vianočné svietniky

Dňa 13. decembra sa rodičia spolu s deťmi z materskej školy zapojili do tvorivých dielní s názvom Vianočné svietniky. Viac
Celý článok

Vianočná šou

Aj v tomto roku sme sa tradične zúčastnili už 18. ročníka kultúrno-športového podujatia s názvom Vianočná šou. Viac
Celý článok

List pre Ježiška

Deti v školskom klube si pripravili listy pre Ježiška. Ich posielanie sme spojili s príjemnou návštevou vianočných trhov na Trojičnom námestí, kde sme si obzreli vianočnú výzdobu a zakúpili maličké prekvapenie pre rodičov. Viac
Celý článok

Veľká vedomostná súťaž o vode

Žiaci IV. a IX. ročníka sa pod vedením triednych vyučujúcich Mgr. Ľ. Mandákovej a Mgr. M. Neuovej každý mesiac zapájajú do Veľkej vedomostnej súťaže o vode. Viac 
Celý článok

Mikuláš

Deti základnej aj materskej školy vítali Mikuláša v kultúrnom dome už 4.decembra. Viac
Celý článok