Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Testovanie 9 2018

Testovanie deviatakov sa uskutoční 21. marca 2018. Z dôvodu technického zabezpečenia a nerušeného priebehu testovania budú mať žiaci 5.- 8. ročníka ZŠ v tento deň riaditeľské voľno.

Celý článok

2% z dane za rok 2017

Do 30.4.2018 je možné poskytnúť 2% zo zaplatenej dane za rok 2017 občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ. Bližšie informácie spolu s editovateľným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane získate TU.

Celý článok

Diplomy úspešných riešiteľov súťaže iBobor

Uverejnili sme pdf verzie diplomov úspešných riešiteľov súťaže iBobor. Diplomy sú k dispozícií v článku pod menom konkrétneho žiaka. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa tradične uskutoční v priebehu záverečnej rozlúčky so školským rokom, kde úspešní riešitelia obdržia diplom aj v tlačenej podobe. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže srdečne blahoželáme. 

Mgr. M. Neuová

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
033 5548 489 riaditeľ ZŠ
0905 507 697 riaditeľ ZŠ
0918 602 894 ZŠ zborovňa 2. stupeň
0911 835 088 ZŠ zborovňa 1. stupeň
033 5548 123 škôlka
riaditel.zshrnciarovce@gmail.comsusková.hrnciarovce@gmail.com (výchovný poradca) 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Vianočný večierok

Pri príležitosti Vianočných sviatkov a blížiaceho sa konca roka 2017 sa 20. decembra konalo spoločenské stretnutie s rodičmi a deťmi. Rodičia pripravili deťom darčeky pod vianočný stromček a občerstvenie. Deti sa tešili z darčekov a spoločných hier s rodičmi.
Celý článok

Muzikál ANNIE

Dňa 15.12. sme boli s deťmi Sovičiek a Včielok v kine Hviezda v Trnave. Muzikálové predstavenie ANNIE nám predviedli deti z tanečného Candy clubu.
Celý článok

Medovníčky

Naša škôlkárska jedáleň sa dňa 14.12. zmenila na vianočnú pekáreň. Šikovné mamičky cukrárky naučili deti, ako sa vyrábajú tradičné slovenské vianočné medovníčky a oblátky. Boli výborné a všetkým chutili.
Celý článok

Vianočné svietniky

Peknou aktivitou boli Vianočné svietniky. Formou tvorivých dielní si deti s pomocou rodičov zhotovili vianočné svietniky, ktorými sme si vyzdobili chodby materskej školy. 
Celý článok

Novinky v ZŠ

Divadelné predstavenie PARVA ROMA (Malý Rím)

Dňa 25.11.2011 žiaci IX. ročníka pod vedením Mgr. L. Cibíkovej a triednej vyučujúcej Mgr. M. Neuovej navštívili Divadlo Jána Palárika v Trnave, kde so záujmom sledovali bláznivú a veselú hudobnú komédiu s názvom PARVA ROMA.   Viac
Celý článok

Divadelné predstavenie Mrázik

Dňa 13.11.2011 sme s našimi tretiakmi a štvrtákmi zavítali do Divadla Nová scéna v Bratislave, kde sme si vychutnali muzikálovú rozprávku Mrázik.  Viac
Celý článok

Na túru s Naturou

Naša škola sa zapojila do vzdelávacieho programu Na túru s Naturou. Hlavným cieľom programu je na školách vytvoriť pozorovacie a výskumnícke skupiny zamerané na terénny prieskum výskytu rastlín a živočíchov. Viac 
Celý článok

Noc strašidiel

28.10. o 19:45 hod. vzali na seba deti základnej školy podobu známych filmových strašidiel. V areáli školy sme vďaka tomu mohli stretnúť strašidlá najrôznejšieho druhu od duchov až po čarodejnice.    Viac
Celý článok

Šiškové vence

Deti z krúžku Šikovné ruky sa rozhodli prekvapiť svojich rodičov a ku Dňu zosnulých zhotovili vence zo šišiek a iného prírodného materiálu. Viac
Celý článok