Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Exkuzia do Viedne

Dňa 10.12.2018 sa uskutoční exkurzia do Viedne pre žiakov 7.-9. ročníka. Žiaci, ktorí sa nezúčastnia exkurzie sa budú učiť v deviatej triede podľa rozvrhu žiakov 9. ročníka. Vyučovanie im bude končiť 5. vyučovacou hodinou o 12.35 hod.

Celý článok

Termíny pedagogických rád v šk. roku 2018/2019

Predbežné termíny pedagogických rád v školskom roku 2018/2019 sú:

12.11.2018 (pondelok),

22.1.2019 (utorok),

17.4.2019 (streda),

20.6.2019 (štvrtok).

V termínoch stanovených pre pedagogické rady sa spravidla uskutočňujú aj schôdzky Združenia rodičov.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ: 033 5548 489, 0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Deň mŠ

Deň MŠ na Slovensku -  4. november Oslava, práce detí k sviatku
Celý článok

Novinky v ZŠ

Výprava nádeje

V tomto školskom roku sa naša škole zapojila do celoslovenskej benefičnej súťaže Výprava nádeje. Hlavnou myšlienkou súťaže bolo spopularizovať u detí environmentálnu problematiku spracovania odpadu. Viac
Celý článok

Na konci roka odmena ...

Školský rok nám ubehol ako voda. Na jeho konci žiakov I.A, I.B a III. triedy čakala odmena v podobe koncoročného výletu. Viac
Celý článok

Sokoliari

Žiaci prvého stupňa v rámci environmentálnej výchovy zažili pútavé vystúpenie sokoliarskej skupiny Falconarii. Viac
Celý článok

Svetový deň mlieka

Dňa 24.5.2013 sme si pripomenuli Svetový deň mlieka, pretože mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Viac
Celý článok

Krajské kolo Chemickej olympiády

Skvelé 2. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády 2012/2013, ktoré sa konalo 25. apríla v budove Gymnázia J. Hollého v Trnave, získal žiak IX. ročníka našej školy Andrej Hurajt. Viac
Celý článok

Beh okolo školy

V stredu 24. apríla 2013 sa stretli žiaci 1. stupňa so svojimi rodičmi, aby si zmerali sily v behu. Viac
Celý článok

Recyklujeme

Dňa 22. apríla sa žiaci 1. stupňa a žiaci V. ročníka zúčastnili ekovýchovného programu Recyklujme. Viac
Celý článok