Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Testovanie 9 2018

Testovanie deviatakov sa uskutoční 21. marca 2018. Z dôvodu technického zabezpečenia a nerušeného priebehu testovania budú mať žiaci 5.- 8. ročníka ZŠ v tento deň riaditeľské voľno.

Celý článok

2% z dane za rok 2017

Do 30.4.2018 je možné poskytnúť 2% zo zaplatenej dane za rok 2017 občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ. Bližšie informácie spolu s editovateľným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane získate TU.

Celý článok

Diplomy úspešných riešiteľov súťaže iBobor

Uverejnili sme pdf verzie diplomov úspešných riešiteľov súťaže iBobor. Diplomy sú k dispozícií v článku pod menom konkrétneho žiaka. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa tradične uskutoční v priebehu záverečnej rozlúčky so školským rokom, kde úspešní riešitelia obdržia diplom aj v tlačenej podobe. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže srdečne blahoželáme. 

Mgr. M. Neuová

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
033 5548 489 riaditeľ ZŠ
0905 507 697 riaditeľ ZŠ
0918 602 894 ZŠ zborovňa 2. stupeň
0911 835 088 ZŠ zborovňa 1. stupeň
033 5548 123 škôlka
riaditel.zshrnciarovce@gmail.comsusková.hrnciarovce@gmail.com (výchovný poradca) 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Vianočný večierok

Pri príležitosti Vianočných sviatkov a blížiaceho sa konca roka 2017 sa 20. decembra konalo spoločenské stretnutie s rodičmi a deťmi. Rodičia pripravili deťom darčeky pod vianočný stromček a občerstvenie. Deti sa tešili z darčekov a spoločných hier s rodičmi.
Celý článok

Muzikál ANNIE

Dňa 15.12. sme boli s deťmi Sovičiek a Včielok v kine Hviezda v Trnave. Muzikálové predstavenie ANNIE nám predviedli deti z tanečného Candy clubu.
Celý článok

Medovníčky

Naša škôlkárska jedáleň sa dňa 14.12. zmenila na vianočnú pekáreň. Šikovné mamičky cukrárky naučili deti, ako sa vyrábajú tradičné slovenské vianočné medovníčky a oblátky. Boli výborné a všetkým chutili.
Celý článok

Vianočné svietniky

Peknou aktivitou boli Vianočné svietniky. Formou tvorivých dielní si deti s pomocou rodičov zhotovili vianočné svietniky, ktorými sme si vyzdobili chodby materskej školy. 
Celý článok

Novinky v ZŠ

ŠKD - Medovníky

Ako by to bolo, keby sme si nenapiekli voňavé medovníky? Všetky rúčky vykrajovali z cesta medovníky a ukladali ich na plech. Spoločne sme ich upiekli a niektorí sa už nevedeli dočkať, kedy sa upečú. Všetkým veľmi chutili, preto sa všetky hneď zjedli.
Celý článok

ŠKD - Predvianočné trhy

Už druhý rok sme usporiadali predvianočné trhy ŠKD. Deti usilovne pracovali na vytváraní rôznych svietnikov a vianočných stromčekov. Štvrtáčky usilovne krájali mydlovú hmotu, farbili ju a primiešavali rôzne voňavé esencie. Najradšej však predávali svoje výrobky, aby si zarobili na nejaký pekný...
Celý článok

Všetkovedko

Dňa 30.11.2017 sa uskutočnila súťaž VŠETKOVEDKO. 18 žiakov 2. – 5. ročníka sa prihlásilo do súťaže, v ktorej  vypracovaním súťažného testu zviedli súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími a ukázali, čo všetko vedia o svete a ako si vedia poradiť s netradičnými...
Celý článok

Divadelná hra Anna Franková v Novom divadle v Nitre

Pôsobivú hru s názvom Anna Franková si pozreli žiaci siedmeho až deviateho ročníka dňa 30.11.2017  v Novom divadle v Nitre. Hra vytvorená na motívy Denníka Anny Frankovej zachytáva príbeh trinásťročného dievčaťa Anny, ktorá sa spolu s rodinou a ďalšími štyrmi ľuďmi...
Celý článok

ŠKD - Tvorivé dielne v Bolerázi

Deti II. odd. sa zúčastnili 20.11.2017 tvorivých dielní v Boleráze. Vyrobili si pekné vianočné svietniky, ktoré zdobili ich domčeky počas Vianoc. Deti s radosťou tvorili a po vytvorení svietnikov si prečítali pekné rozprávkové knižky v ateliéry Lidulienka.
Celý článok

ŠKD - Jesenný beh okolo školy

V novembri si deti 1. odd. zabehli jesenný beh okolo školy. Ich námaha a vytrvalosť bola odmenená sladkosťou a víťazom sa ušla i malá cena. Všetci nakoniec radi zapózovali so svojimi medajlami. Výhercovia: 1.roč. dievčatá - Simonka Hirmajerová 1.roč. chlapci  -  Matúško Lovecký 4.roč....
Celý článok

Beseda na tému "Zdravý životný štýl"

Žiaci 2. a 3. ročníka sa 13.11.2017 sa zúčastnili besedy s lektorkou z RÚVZ na tému Zdravý životný štýl, zameraný hlavne na zdravú výživu a jej význam pre zdravie človeka. Mgr. Irena Ondrejičková
Celý článok

On-line informatická súťaž iBobor

Od 8. do 10. novembra 2017 prebiehala pod vedením pani učiteľky Neuovej na našej škole on-line informatická súťaž iBobor. Súťaže sa zúčastnili žiaci 2. až 9. ročníka, ktorí boli podľa veku rozdelení do štyroch kategórii. Pokojné a ničím nerušené prostredie pri riešení úloh žiakom zo všetkých síl...
Celý článok

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

V novembri sa na našej škole uskutočnil 1. ročník školského kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Žiaci 8. a 9. ročníka sa museli popasovať s troma časťami – teoretickou prácou s textom, s praktickou transformáciu textu a s ústnym prejavom, ktorý...
Celý článok