Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou hľadá na obsadenie voľného pracovného miesta 

učiteľa/učiteľku pre primárne vzdelávanie

Nástupný plat od 690 eur. Mzda bude vypočítaná po zaradení zamestnanca do platovej triedy, započítaní praxe, kreditového príplatku a príplatku za triednictvo.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ: 033 5548 489, 0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Vynášanie Moreny

Morena, Morena, kde si prebývala?..... Starodávne zvyky našich predkov sme si pripomenuli vynášaním Moreny.
Celý článok

Vianočný večierok

Pri príležitosti Vianočných sviatkov a blížiaceho sa konca roka 2017 sa 20. decembra konalo spoločenské stretnutie s rodičmi a deťmi. Rodičia pripravili deťom darčeky pod vianočný stromček a občerstvenie. Deti sa tešili z darčekov a spoločných hier s rodičmi.
Celý článok

Novinky v ZŠ

Posledný predvianočný deň v škole

Na školskom parlamente sa žiaci dohodli na tom, ako strávia posledný predvianočný deň v škole. Zhodli sa na rovnakom programe, aký bol minulý rok. Dievčence rozvoňali vestibulu školy vianočným pečivom, chlapci minuli poslednú svoju energiu v Predvianočnom futbalovom turnaji. Silu do...
Celý článok

Zimná výtvarná súťaž

Počas mesiacov november a december prebiehala na I. stupni školská výtvarná súťaž. Zapojili sa všetci žiaci a okrem pekných kresbičiek na tému Zima, Vianoce, Mikuláš,  odovzdali aj zaujímavé priestorové práce. Za každú triedu sa našli víťazi i keď rozhodovanie bolo náročné ....
Celý článok

Ako sa učiť anglický jazyk

Vyzdobili triedu, pripravili pre spolužiakov občerstvenie a spoločne sa tešili na popoludnie so svojou pani učiteľkou anglického jazyka Mgr. Petrou Blažkovou. V takejto príjemnej predvianočnej atmosfére sa totiž pani učiteľka rozhodla ukázať svojim žiakom tipy a triky, pomocou ktorých sa im...
Celý článok

Čítanie veľkých malým

Posledný predvianočný týždeň sa v našom literárnom kútiku stretli naši najstarší žiaci s najstaršími škôlkarmi. Deviataci si pre nich pripravili plnú hodinku čítania, dramatizovaného prednesu, ale aj interaktívnej spolupráce. Po dvojiciach sa snažili veľkáčov čosi naučiť, zaujať,...
Celý článok

Ponocchio

Dňa 19.12.2017 sa žiaci 1.-6. ročníka zúčastnili na divadelnom predstavení Pinocchio v kultúrnom dome v Zelenči. V podaní Nového divadla Nitra (skupina profesionálnych divadelníkov, ktorá tvorí predstavenia pre deti, mládež a dospelých) si žiaci mohli vychutnať autorský projekt...
Celý článok

Predvianočné tvorivé dielne pre 1. stupeň

Dňa 13.12.2017 sa v čase medzi 14:00-16:00 uskutočnili predvianočné tvorivé dielne. Zorganizovali ich žiaci 8. a 9. ročníka pre deti zo školského klubu. Žiaci si sami nakúpili materiál, vymysleli výrobky, vyzdobili triedy, prichystali odmeny a... boli pripravení na prácu so štyridsiatimi deťmi...
Celý článok

Dizajnérka na hodine výchovy umením

13.12. navštívila školu v Hrnčiarovciach mladá dizajnérka Mgr. Nikola Bobáková, ktorá sa venuje interiérovému dizajnu. Pre našich deviatakov pripravila prednášku ktorú odprezentovala ešte minulý rok a tento raz skúsila žiakov inšpirovať k vlastným prácam. Mgr. Zuzana Takáčová  
Celý článok

Vianočné tvorivé dielne

Dňa 12. 12. sa uskutočnili Vianočné tvorivé dielne pre žiakov 1. – 4. ročníka a ich rodičov. V príjemnej atmosfére pri vianočných melódiách žiaci zdobili vianočný stromček. Pod šikovnými veľkými i malými rukami vznikali zaujímavými technikami krásne vianočné ozdoby i nápadité...
Celý článok

Beseda o extrémizme

12. decembra nám prednášal pán Tomáš Čižik, zo spoločnosti Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy o prevencii proti extrémizmu, s ktorým sa deti môžu stretávať v každodennom živote v škole aj v spoločnosti.
Celý článok