Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Testovanie 9 2018

Testovanie deviatakov sa uskutoční 21. marca 2018. Z dôvodu technického zabezpečenia a nerušeného priebehu testovania budú mať žiaci 5.- 8. ročníka ZŠ v tento deň riaditeľské voľno.

Celý článok

2% z dane za rok 2017

Do 30.4.2018 je možné poskytnúť 2% zo zaplatenej dane za rok 2017 občianskemu združeniu Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ. Bližšie informácie spolu s editovateľným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane získate TU.

Celý článok

Diplomy úspešných riešiteľov súťaže iBobor

Uverejnili sme pdf verzie diplomov úspešných riešiteľov súťaže iBobor. Diplomy sú k dispozícií v článku pod menom konkrétneho žiaka. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa tradične uskutoční v priebehu záverečnej rozlúčky so školským rokom, kde úspešní riešitelia obdržia diplom aj v tlačenej podobe. Všetkým úspešným riešiteľom súťaže srdečne blahoželáme. 

Mgr. M. Neuová

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
033 5548 489 riaditeľ ZŠ
0905 507 697 riaditeľ ZŠ
0918 602 894 ZŠ zborovňa 2. stupeň
0911 835 088 ZŠ zborovňa 1. stupeň
033 5548 123 škôlka
riaditel.zshrnciarovce@gmail.comsusková.hrnciarovce@gmail.com (výchovný poradca) 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Vianočný večierok

Pri príležitosti Vianočných sviatkov a blížiaceho sa konca roka 2017 sa 20. decembra konalo spoločenské stretnutie s rodičmi a deťmi. Rodičia pripravili deťom darčeky pod vianočný stromček a občerstvenie. Deti sa tešili z darčekov a spoločných hier s rodičmi.
Celý článok

Muzikál ANNIE

Dňa 15.12. sme boli s deťmi Sovičiek a Včielok v kine Hviezda v Trnave. Muzikálové predstavenie ANNIE nám predviedli deti z tanečného Candy clubu.
Celý článok

Medovníčky

Naša škôlkárska jedáleň sa dňa 14.12. zmenila na vianočnú pekáreň. Šikovné mamičky cukrárky naučili deti, ako sa vyrábajú tradičné slovenské vianočné medovníčky a oblátky. Boli výborné a všetkým chutili.
Celý článok

Vianočné svietniky

Peknou aktivitou boli Vianočné svietniky. Formou tvorivých dielní si deti s pomocou rodičov zhotovili vianočné svietniky, ktorými sme si vyzdobili chodby materskej školy. 
Celý článok

Novinky v ZŠ

Beseda s umelkyňou

Mgr. Susková spolu s Mgr. Milučkovou zorganizovali 10.11.2017 besedu s herečkou Ľubomírou Dušaničovou  Beseda sa uskutočnila v novovzniknutom priestore na prízemí školy v tzv. literárnom kútiku a to zvlášť pre 5. a 6. ročník a zvlášť pre 7., 8. a 9....
Celý článok

Beseda so spisovateľkou Kristínou Baluchovou

6.11.2017 sa žiaci 1. stupňa zúčastnili v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave besedy so spisovateľkou Kristínou Baluchovou. Oboznámili sa s jej predchádzajúcou prácou letušky, ale hlavne s  jej literárnou činnosťou. Spisovateľka predstavila svoju novú knižku Kapitán Padák,...
Celý článok

Halloween v ŠKD 2017/2018

Najlepšie ako sme sa mohli rozlúčiť s celým týždňom bola super halloweenska párty v našom ŠKD 3.11.2017. Všetky masky sa poriadne vytancovali a zasúťažili si. Vyhladované a smädné sa vrhli na občerstvenie, ktoré neodolalo ich náletu. Keď sa občerstvili, tak sme mohli začať spoločne súťažiť. Všetci...
Celý článok

Futsal - školské kolo

25.10. sa priamo v priestoroch Hrnčiarovskej telocvične uskutočnilo školské kolo vo futsale chlapcov. Skupinovej fázy sa zúčastnili Jaslovské Bohunice, Cífer a Hrnčiarovce nad Parnou. S postupovou pozíciou však odchádzali chlapci z Cífera. Naši chlapci ale ukázali veľkú bojovnosť a férovosť voči...
Celý článok

Malý Yeti v kine Cinemax v Trnave

23.10.2017 obe oddelenia ŠKD navštívili kino Cinemax v Trnave. Deti si pozreli krásnu rozprávku MALÝ YETI. Príbeh bol o malom chlapcovi, ktorý hľadal svojho otca. Dozvedel sa, že je Yetim žijúcim v ďalekom lese. Deťom sa rozprávka veľmi páčila a chvíle smiechu sa striedali s chvíľkami očakávania. Z...
Celý článok

Pasovanie prvákov do cechu klubárov

19.10.2017 prebehlo pasovanie našich prvákov do cechu klubárov. Všetci prváci si vypočuli pasovací sľub. Po jeho prečítaní všetci jednohlasne prisahali, že budú dodržiavať všetky pravidlá. Každý bol následne pasovaný a dostal pasovací diplom. Bc. Gabriela Dekanová  
Celý článok

Exkurzia do Bratislavy

Vo štvrtok 19.10.2017 sme absolvovali (7., 8., 9. roč.) exkurziu do nášho hlavného mesta -Bratislavy. Spolu so sprievodcom sme preskúmali jej krásne časti -  Staré Mesto, Devín, Bratislavský hrad a Dóm sv. Martina. Sprievodca nám o každom z týchto miest povedal veľa zaujímavostí...
Celý článok

Praveké nástroje na hodine hudobnej výchovy

Žiaci 6. ročníka sa na pár hodín preniesli do obdobia Praveku. Dozvedeli sa ako vznikla hudba, aké boli prvé hudobné nástroje a z čoho sa vyrábali. Potom vyrábali podľa svojho návrhu vlastné praveké hudobné nástroje. Na záver predstavili svoje výtvory spolužiakom a oboznámili ich ako...
Celý článok

Besedy s lektorkou RÚVZ

12.10. 2017 sa pre žiakov 8. ročníka uskutočnila beseda s lektorkou RÚVZ na tému Nelátkové závislosti a pre žiakov 9. ročníka na tému Nebezpečenstvo AIDS. Mgr. Irena Ondrejičková
Celý článok