Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ: 033 5548 489, 0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Vynášanie Moreny

Morena, Morena, kde si prebývala?..... Starodávne zvyky našich predkov sme si pripomenuli vynášaním Moreny.
Celý článok

Vianočný večierok

Pri príležitosti Vianočných sviatkov a blížiaceho sa konca roka 2017 sa 20. decembra konalo spoločenské stretnutie s rodičmi a deťmi. Rodičia pripravili deťom darčeky pod vianočný stromček a občerstvenie. Deti sa tešili z darčekov a spoločných hier s rodičmi.
Celý článok

Novinky v ZŠ

Učenie s Kozmixom

Žiaci 4. ročníka pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ondrejičkovej využívajú ako doplnok k vyučovaniu alebo ako efektívny nástroj na domáce precvičovanie učiva vzdelávací portál Kozmix.  Kozmix prináša školské učivo i netradičné námety v kontexte so Školským...
Celý článok

Súťaž v speve ľudovej piesne

"Spievajže si, spievaj  spevavé stvorenie, veď je spev najmilšie tvoje potešenie. Spievajže si, spievaj, vylej žiale svoje, veď je spev jediné poľahčenie tvoje. Slovensky si spievaj, i v zime i v lete, veď to najkrajší spev na tom Božom svete." slovenská ľudová V mesiaci marec sa na našej...
Celý článok

ŠKD - Výstava Bibiana v Bratislave

Krásna výstava v Bibiane v Bratislave neušla ani našim očiam. Poprezerali sme obe poschodia a vždy sme objavili niečo nové. Dokonca sme našli i vodníkove dušičky. Dievčatá sa razom v druhej miestnosti zmenili na princezné a chlapci si skúsili čo to uloviť. Každá detská zvedavosť bola uspokojená....
Celý článok

Pytagoriáda

13. a 14.3. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagorády na ZŠ Gorkého v Trnave. Našu školu reprezentovali Samuel Vančo, David Nádaský, Nina Reháková a Silvester Marko. So šikovnými súpermi a zaujímavými úlohami sa popasovali v krátkom čase. David Nádaský medzi piatakmi zaostal za víťazom len o tri...
Celý článok

Turnaj vo vybíjanej

Dňa 14. marca 2018 sa vybrané žiacky piateho, šiesteho a siedmeho ročníka zúčastnili turnaja vo vybíjanej na ZŠ s MŠ Atómovej. Tu odohrali tri zápasy proti ZŠ s MŠ Dolná Krupá, ZŠ s MŠ Zeleneč a ZŠ s MŠ Atómová. Naše žiacky skončili na druhom mieste a nepostúpili do majstrovstiev okresu. Napriek...
Celý článok

Knižná šifra

Žiaci na základe stručnej  indície hľadali 25 autorov a ich diela .Najúspešnejšími riešiteľkami sa napokon stali Nicol Nižnanová a Nikola Šestáková, obe z triedy 6.A. Dievčatá dokázali, že sú správnymi „knihožrútmi“ a čakajú na ne krásne  knižné odmeny. Mgr. Eva...
Celý článok

Matematický klokan na 1. stupni

Dňa 11.3.2018 sa konala medzinárodná matematická súťaž „Matematický klokan“. Matematického klokana poznajú žiaci v 74 krajinách sveta na štyroch kontinentoch. Súťažné úlohy sú hravé, zaujímavé a podporujú logické myslenie. Na našej škole sa tejto matematickej súťaže zúčastnili žiaci...
Celý článok

Hravá hodina slovenského jazyka u piatakov

Gro piatackého učiva predstavujú podstatné mená – ich vzory, gramatické kategórie a pravopis. Na utvrdenie učiva sa používa množstvo cvičení v pracovnom zošite či pravopisných doplňovačiek. Toto všetko majú už tohtoroční piataci za sebou. Nastal teda čas presvedčiť sa o ovládaní...
Celý článok

Športová olympiáda

Pri príležitosti konania sa zimných olympijských hier sme si pre žiakov 1. stupňa na pohybových hrách pripravili rôzne súťaže pod názvom „Olympiáda“. Žiaci si zmerali sily v behu, v behu cez prekážky, skoku do diaľky, či hode na cieľ. Za svoje výkony dostal každý účastník sladkú odmenu...
Celý článok