Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Exkuzia do Viedne

Dňa 10.12.2018 sa uskutoční exkurzia do Viedne pre žiakov 7.-9. ročníka. Žiaci, ktorí sa nezúčastnia exkurzie sa budú učiť v deviatej triede podľa rozvrhu žiakov 9. ročníka. Vyučovanie im bude končiť 5. vyučovacou hodinou o 12.35 hod.

Celý článok

Termíny pedagogických rád v šk. roku 2018/2019

Predbežné termíny pedagogických rád v školskom roku 2018/2019 sú:

12.11.2018 (pondelok),

22.1.2019 (utorok),

17.4.2019 (streda),

20.6.2019 (štvrtok).

V termínoch stanovených pre pedagogické rady sa spravidla uskutočňujú aj schôdzky Združenia rodičov.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ: 033 5548 489, 0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Deň mŠ

Deň MŠ na Slovensku -  4. november Oslava, práce detí k sviatku
Celý článok

Novinky v ZŠ

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry (OSJL) je jednou z foriem dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov základných škôl a je každoročne vyhlasovaná a organizovaná ako postupová súťaž. Jej cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných  škôl...
Celý článok

Exkurzia do firmy ESET a TV Markíza

V utorok 27.11.2018 sme navštívili firmu Eset v Bratislave, ktorej filozofiou je „pomáhať vybudovať bezpečnejší digitálny svet, kde si každý môže užívať bezpečnejšie technológie“.  A keďže my patríme medzi digitálnu generáciu, návšteva takejto firmy bola pre nás veľmi zaujímavá. Mali...
Celý článok

Súťaž JUNIOR.NÁBOJ

Náboj Junior je medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž pre štvorčlenné tímy žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Tento rok sa aj naša škola zapojila do tejto súťaže. Náš tím tvorili N. Gajdošíková a N. Skalková, M. Čavojský a S. Marko. Svoju dávku...
Celý článok

Divadelné predstavenie Neprebudený

Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka si dňa 20.11.2018 pozreli divadelnú hru na motívy poviedky Martina Kukučína Neprebudený. Hlavný hrdina, Ondráš Machuľa je obecný pastier husí, mentálne zaostalý, ktorý sa práve preto stáva terčom posmechov. Vystrelí si z neho aj najkrajšie dievča...
Celý článok

Informatická internetová súťaž iBobor

V týždni od 12. do 16. novembra 2018 na našej škole prebehla internetová informatická súťaž iBobor. Súťažili žiaci od druhého ročníka až po veľkých deviatakov. Napriek tomu, že sa v tomto školskom roku nezúčastnili odcestovaní žiaci šiesteho ročníka, môžeme sa pochváliť väčším počtom...
Celý článok

Divadelné predstavenie Čarodejnice

Jedno dieťa týždenne, 52 za rok, nech sa rýchlo stratí každý detský nepodarok!“ Originálny príbeh Čarodejnice od Roalda Dahla je označovaný aj za prvý detský horor atraktívny pre deti i dospelých. Tento originálny príbeh si boli pozrieť naši piataci a šiestaci 14.11.2018 v Novom...
Celý článok

Historická beseda

Mimoriadne podnetnú besedu zažili naši žiaci dňa 26.10.2018. Postupne sa nám predstavili Kluby vojenskej histórie Valkýra, Feldgrau a Geronimo. Zanietení milovníci vojenskej histórie nám najskôr priblížili činnosť svojich klubov a potom detailne opísali uniformy jednotlivých armád a ...
Celý článok

Beseda s Oľgou Feldekovou

Dňa 16.10.2018 žiaci 3. a 4. ročníka navštívili Knižnicu Juraja Fándlyho v Trnave a zúčastnili sa besedy s Oľgou Feldekovou. Vypočuli si jej príbehy zo života, porozprávala im, ako vznikla kniha Rozprávky pre dievčatko. S touto knihou sa už žiaci vopred zoznámili a aj...
Celý článok

Výchovný koncert s Braňom Jobusom

Dňa 15.10.2018 k nám zavítal slovenský spisovateľ a hudobník Branislav Jobus. Žiaci druhého stupňa s ním strávili jednu vyučovaciu hodinu plnú zábavy a smiechu. Opäť nám porozprával svoje zážitky zo života, ale aj to, ako vznikajú jeho knihy a kde čerpá inšpiráciu. Námety na jeho knihy totiž...
Celý článok