Meniny na web

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou oznamuje

Letné prázdniny v MŠ

V čase letných prázdnin bude materská škola OTVORENÁ od 01. - 19. júla 2019.

V čase od 22. júla - 31. augusta 2019 bude materská škola

 ZATVORENÁ.

Nový školský rok sa začne v pondelok 02. septembra 2019.

 

 

Celý článok

Poďakovanie rodičom

Srdečne ďakujeme za návštevu školy počas Dňa otvorených dverí 2019. Sme radi, že sme vás mohli privítať v takom vysokom počte. Bola to pre nás príjemne strávená sobota a veríme, že ste sa u nás cítili dobre. Celkový výťažok z predaja je fantastických 1 354,80 €. Táto suma nám pomôže pohnúť sa opäť o niečo ďalej s projektom ihriska pre našich žiakov. Mimoriadne si ceníme vašu podporu a za všetky príspevky veľmi pekne ĎAKUJEME!

Celý článok

Jarný zber papiera

V týždni od 29.4.2019 do 6.5.2019

sa uskutoční 

ZBER PAPIERA 

v čase od 14:00 – 16:00 hod

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú týmto spôsobom podporiť našu školu.

 

Celý článok

Pracovná ponuka

Základná škola s materskou školou prijme v školskom roku 2019/2020 do zamestnania učiteľa/učiteľku matematiky pre nižšie stredné vzdelávanie. Ideálne v kombinácii s geografiou. Nástup od 1.9.2019.

Kontakt: +421 905 507 697

 

Celý článok

Odhlasovanie zo stravy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou informuje o možnosti odhlásiť stravníkov školskej jedálne zo stravy každý pondelok do 7:00 hod.

Celý článok

Termíny pedagogických rád v šk. roku 2018/2019

Predbežné termíny pedagogických rád v školskom roku 2018/2019 sú:

12.11.2018 (pondelok),

22.1.2019 (utorok),

17.4.2019 (streda),

20.6.2019 (štvrtok).

V termínoch stanovených pre pedagogické rady sa spravidla uskutočňujú aj schôdzky Združenia rodičov.

Celý článok

Projekt "Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Hrnčiarovce nad Parnou"

Základnej škole s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ a MŠ Hrnčiarovce nad Parnou“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os – Vzdelávanie, Investičná priorita 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy, Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného
 
programu Ľudské zdroje

Viac informácií o projekte

 

Celý článok

Oznam

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Hrnčiarovciach nad Parnou oznamuje, že v čase od 8:00 do 11:30 hod. bude pre verejnosť otvorená iba malá bránka z Kostolnej ulice. Ostatné zostávajú v tomto čase zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

Celý článok

Dôležité údaje

Kontakty


Kostolná 28
919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
riaditeľ ZŠ:                       0905 507 697
riaditel.zshrnciarovce@gmail.com
ZŠ zborovňa 2. stupeň: 0918 602 894
ZŠ zborovňa 1. stupeň: 0918 428 485  
škôlka:                              033 5548 123 
výchovný poradca:             susková.hrnciarovce@gmail.com       

osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:
      Ing. Tomáš Dopirák  0907 292 832 

Celý článok

Čísla účtov

Číslo účtu - MŠ a ŠKD:

SK32 5600 0000 0011 1460 1001
 

Číslo účtu - jedáleň:

SK94 5600 0000 0011 1460 9003

 

Celý článok

Novinky v MŠ

Deň Zeme

Brigáda našich najmenších detí na školskom dvore pri príležitosti Dňa Zeme.
Celý článok

Novinky v ZŠ

Hollého pamätník – postupové kolá

Obvodné kolo Hana Susková (III. r.) – 2. miesto – I. kategória/próza Katarína Valentová (V. r.) – 1. miesto – II. kategória/poézia   Okresné kolo Hana Susková (III. r.) – 2. miesto – I. kategória/próza Katarína Valentová (V. r.) – 1. miesto – II. kategória/poézia Mária valentová (VI. r.) – 1....
Celý článok

Koncoročný výlet piatakov

Dňa 04. júna sme sa skoro s celou triedou vydali na náš prvý školský výlet do Trnavy a to konkrétne do Heroes laser arény. Cesta netrvala dlho a počas nej sme si stihli vymyslieť krycie mená pre naše tímy. Tímy boli štyri a v každej bol jeden chalan ako kapitán. V tíme...
Celý článok

Deň otvorených dverí

V sobotu 18. mája boli na našej škole otvorené brány dokorán, lebo sa konal deň otvorených dverí. V tento deň mali nielen deti, ale aj ich rodičia, babky, dedkovia a iní obyvatelia obce možnosť nahliadnuť do priestorov školy, kde sa bežne nedostanú. Žiaci pod vedením učiteľov si...
Celý článok

Divadelné predstavenie Rodinný parlament

V zamračenú sobotu 4.5. navštívili žiaci 9. ročníka z krúžku Slovenčina zábavne divadelné predstavenie Rodinný parlament v Divadle Jána Palárika. Originálna komédia v slede vtipných a dynamických scén nám ukazuje rodinu, v ktorej sa aplikujú princípy parlamentnej...
Celý článok

Klenoty Slovenska

V pondelok 29.4.2019 našu školu navštívila divadelno-šermiarska kumpánia Trés Companeros so svojím historicky ladeným náučným príbehom o slovenských skvostoch  s názvom Klenoty Slovenska. Hlavní hrdinovia predstavenia nás previedli významnými slovenskými dejinami – Slovania, turecké...
Celý článok

Aktivity ku Dňu Zeme

22. apríla si každoročne pripomíname Deň Zeme a s ním aj negatívny vplyv činností človeka na životné prostredie. Keďže  citlivo vnímame potrebu ochrany prírody, pripravili sme si spolu so žiakmi 8. a 9. ročníka pri tejto príležitosti niekoľko jednoduchých úloh pre našich mladších žiakov. Po...
Celý článok

Exkurzia do Nitry

Po stopách našich predkov sa vydali siedmaci dňa 25. 4. 2019 do starobylej Nitry, aby hľadali stratený poklad Nitrianskeho hradu. Pri pátraní ich čakali rôzne úlohy, ktoré vyplývali z rozprávania pani sprievodkyne. Svoje putovanie začali pri soche Pribinu, ktorý bol najstarším historicky...
Celý článok

Štúrove a Hollého rétorické Drahovce

Dňa 17.4. sa na ZŠ v Drahovciach uskutočnilo krajské kolo rétorickej súťaže Štúrove a Hollého rétorické Drahovce. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách. Našu školu reprezentovali Mária Valentová zo VI. ročníka a Marcela Čmehýlová z VIII. ročníka.  Úlohou Márie bolo...
Celý článok

Marec - mesiac kníh

V rámci mesiaca kníh prebehlo na našej škole viacero podujatí spojených s knihami a čítaním. Deň čítania Celá škola, teda žiaci I. aj II. stupňa sa so všetkými vyučujúcimi zapojila do akcie s názvom Deň čítania. Na každej vyučovacej hodine sa žiaci stretli s knihou...
Celý článok